Jogi nyilatkozat

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi látogató ráutaló magatartás útján elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt.

Jelen weboldal a Dataxo Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.; cégjegyzékszám: 01-10-048265; adószám: 25070206-2-42; a továbbiakban: „Üzemeltető”) kezelése alatt áll.

A weboldalon fellelhető tartalmak egésze, illetve azok egyes részei, az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezik. Üzemeltető fennálló szellemi tulajdonjogára tekintettel a weboldalon fellelhető tartalmakat szigorúan tilos bármilyen formában felhasználni az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, így például de nem kizárólagosan értékesítés céljából közzétenni, többszörözni, másolni, egészben vagy részben felhasználni, avagy azokat megmásítani, illetve más műbe belefoglalva felhasználni.

A weboldalon felhasznált képanyagok ugyancsak szerzői jogvédelem alatt állnak, így a személyes és nem kereskedelmi célú felhasználás opcióit leszámítva tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, továbbadni, azokat részben vagy egészben a látogató számítógépén tárolni.

A weboldal látogatója a fellelhető tartalmak egyes részeit tájékozódás céljából a merevlemezére mentheti, kinyomtathatja, nem jogosult ugyanakkor az ily módon többszörözött tartalom bármely célból történő újbóli felhasználására, így bármely formában történő kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A weboldalról történő tartalmak átvétele tehát üzemeltetői írásos hozzájárulás útján lehetséges, azzal, hogy az átvevő az adott információt semmilyen esetben sem másíthatja meg, továbbá az adott oldalra történő hivatkozást, mint forrást, minden esetben feltüntetni köteles a saját közlésében.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, így Üzemeltető jogosult követelni a jogsértés abbahagyását, továbbá felmerülő kárainak megtérítését egyaránt.

A weboldalon található bejegyzések a szerzői szakmai álláspontot, illetve magánvéleményt tükröznek, mely tényre tekintettel az Üzemeltető, a tartalmak szerkesztői és szerzői kizárják mindennemű felelősségüket az esetlegesen megjelenő információra vagy adatra alapított döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért, illetve költségért egyaránt.

A szerkesztőség és Üzemeltető egyaránt megkülönböztetett figyelmet fordított arra, hogy tárgyi tartalmak összeállítása során kizárólag olyan információk, adatok kerüljenek felhasználásra, amelyek tájékoztató jellegűek és megbízható forrásból származnak, ugyanakkor az adatok esetleges hitelességéért Üzemeltető nem vállalja a felelősséget.

Üzemeltető kizárja a felelősségét azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, illetve költségekért, amelyek

  • a weboldal használatából,
  • üzemzavarából,
  • valamely okból bekövetkező használatra képtelen állapotából,
  • valamely okból bekövetkező nem megfelelő működéséből,
  • esetleges számítógépes vírusból
  • számítógépes rendszerhibából

vagy bármely más hasonló okból származnak.

Ha bármilyen kérdése merülne fel, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk:

Dataxo Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság

postacím: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.

e-mail cím: marketing@dataxogroup.com

Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.

Dataxo Group Zrt.